Продажби в момента няма ! Това е само пример !

Частен съдебен изпълнител:... рег №

Район на действие:.... hhhhhh

Кантора:.....

Телефон:...

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №:.........

ОБЯВЛЕНИЕ №:.....

Съдържание на обявата:...